Právní doložka

Provozovatel

Provozovatelem tohoto webového serveru je Petr Zahradník, Computer Laboratory. Všechny kontakty i informace dle zákona najdete na stránce Kontakt.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků některé osobní údaje zákazníků. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se jedná o osobní údaje nutné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů (zákon o dani z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, obchodní zákoník, občanský zákoník atp.)

Provozovatel je řádně registrován v evidenci Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00040030. Provozovatel nepředává osobní údaje zákazníků třetím osobám s výjimkou dopravců, kterým je předává za účelem doručení zásilky se zbožím včetně kontaktování adresáta při doručování. Provozovatel nepředává osobní údaje zákazníků do zahraničí.

Registrací na tomto webu nebo odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Copyright

Tento webový server je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály mimo účetních programů Kalkul jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popisy, parametry, návody, audiovizuální průvodci, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.

Ochranné známky

PeliCo a KALKUL jsou registrovanými ochrannými známkami Petra Pelikána, PeliCo, Brno. Názvy a označení dalších výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a dalších nákladů vzniklých provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.