Formuláře ČSSZ

Zápasíte s formuláři Přehled o výši pojistného nebo Evidenční list důchodového pojištění od České správy sociálního zabezpečení? Úředníci neakceptují formulář přehledu, který tiskne účetní program Kalkul3?

Použijte software Formuláře ČSSZ! Pomocí tohoto software můžete snadno tisknout údaje z programu Kalkul3 na originální formuláře "Přehled o výši pojistného" a "Evidenční list důchodového pojištění". Z programu Kalkul3 vyexportujete data do formátu XML, program Formuláře ČSSZ tento soubor XML načte a provede tisk všech údajů přímo na originální formulář, který si přinesete ze Správy sociálního zabezpečení.

Náhled software Formuláře ČSSZ

Podporované formuláře

  • Přehled: ČSSZ - 89 542 9 - I/2013 (čárový kód 7336461392) - náhled
  • ELDP: ČSSZ 89 387 2 - I/2009 (čárový kód 1497603561) - náhled

Dostupnost a cena

Software Formuláře ČSSZ je okamžitě dostupný ke stažení z internetu. Všem mým zákazníkům, uživatelům aktuální verze programu Kalkul3, je poskytována licence zcela zdarma v rámci technické podpory. Své aktivační kódy najdete v uživatelské sekci po přihlášení k tomuto webu.

Cizí zákazníci, nebo uživatelé starších verzí Kalkul3, si mohou licenci zakoupit. Software Formuláře ČSSZ pracuje pouze s verzí programu Kalkul3, která je aktuální v okamžiku prodeje licence. Například verze 10 pracuje pouze s programem Kalkul3 verze 2.29. Pro další verzi programu Kalkul3 bude vydána další placená verze software Formuláře ČSSZ.

Hlavní nabídka
Hlavní nabídka