Servis účetních programů Kalkul

Technická podpora (telefon, e-mail, chat) je placená formou ročního servisního poplatku.

Servisní poplatek je účtován za každý program Kalkul vždy za celý kalendářní rok (v roce 2023 za poslední čtvrtletí). Ceník platný od 1.10.2023 do 31.1.2024:

Můj zákazník, aktuální verze Kalkul

Uživatel, který si ode mě v roce 2023 zakoupil celoroční licenci programu Kalkul.


1.10.2023 - 31.12.2023

Uživatel v roce 2023 neplatí žádný servisní poplatek.


1.1.2024 - 31.12.2024

1.200 Kč bez DPH za každý program Kalkul.


Ceny jsou platné pro úhradu do 31.1.2024, poté se mohou změnit.

Můj zákazník, neaktuální verze Kalkul

Uživatel, který si ode mě v roce 2023 zakoupil jinou než celoroční licenci programu Kalkul.


1.10.2023 - 31.12.2023

300 Kč bez DPH za každý program Kalkul.


1.1.2024 - 31.12.2024

1.200 Kč bez DPH za každý program Kalkul, pokud byl uhrazen servisní poplatek za 4Q 2023.

1.800 Kč bez DPH za každý program Kalkul, pokud nebyl uhrazen servisní poplatek za 4Q 2023.


Ceny jsou platné pro úhradu do 31.1.2024, poté se mohou změnit.

Ostatní uživatelé

Uživatel, který si ode mě v roce 2023 nezakoupil žádnou licenci programu Kalkul.


1.10.2023 - 31.12.2023

450 Kč bez DPH za každý program Kalkul.


1.1.2024 - 31.12.2024

1.200 Kč bez DPH za každý program Kalkul, pokud byl uhrazen servisní poplatek za 4Q 2023.

1.800 Kč bez DPH za každý program Kalkul, pokud nebyl uhrazen servisní poplatek za 4Q 2023.


Ceny jsou platné pro úhradu do 31.1.2024, poté se mohou změnit.

Vzdálená pomoc po internetu

Vzdálená pomoc po internetu je placenou službou nad rámec servisního poplatku. Aktuální cena vzdálené pomoci je 24 Kč bez DPH za minutu. Cena je platná v pracovní dny v době od 10 do 16 hodin. V jinou dobu bude stanovena individuálně na základě domluvy. Služba je účtována po minutách. Minimální účtovaná doba je 15 minut. Fakturace u ojedinělých servisních zásahů probíhá v den zásahu, u pravidelných a častějších pak hromadně na konci měsíce. Splatnost faktury je 10 dnů. V případě prodlení s platbou nebudou další servisní zásahy poskytovány.

Podporované programy

Technická podpora a vzdálená pomoc je poskytována pro následující programy: Kalkul1, Kalkul2, Kalkul3, Kalkul4, Kalkul5

Technická podpora a vzdálená pomoc není poskytována pro následující programy: Kalkul6, Kalkul8, KalkTisk, Kalkuly